Zorg

The Match Factory is gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling voor vaste en tijdelijke functies op het terrein van toezicht, bestuur, management en beleid in de zorgsector. Wij beschikken over een groot landelijk netwerk van organisaties en kunnen u op verschillende manieren van dienst zijn.

Functies in dienstverband

Als u op zoek bent naar een reguliere functie (vast of tijdelijk met uitzicht op vast), dan kunnen wij u in contact brengen met voor u interessante organisaties. The Match Factory legt als intermediair de eerste contacten met de organisatie en begeleidt u verder in de gehele procedure.

Detachering/uitzending

Hierbij werkt u voor een bepaalde periode voor een organisatie zonder er in dienst te treden. In de meeste gevallen betreft het een periode korter dan 6 maanden. U komt in dienst bij The Match Factory en wordt voor een vooraf afgesproken periode uitgezonden naar de organisatie. De loonbetaling en de afdracht van premies en belastingen gebeurt door The Match Factory

Zelfstandig ondernemerschap/freelance

Indien u als ZZP’er reeds werkzaam bent of wilt gaan werken, kunnen wij u begeleiden in het vinden van voor u interessante opdrachten en werkzaamheden. Als freelancer werkt u per opdracht op basis van een met The Match Factory afgesloten overeenkomst tot het verrichten van diensten. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de periode, de organisatie en het uurtarief. Hierbij dient u zelf voor de afdracht van relevante premies en belastingen zorg te dragen.

Ga naar vacatures

Ga naar inschrijven