Gespecialiseerd in onderwijs, expert in Speciaal Onderwijs

The School Factory is gespecialiseerd binnen het Speciaal Onderwijs.

Onderwijs is een bepalende factor voor de ontwikkeling van jeugdigen. En voor de manier waarop zij deelnemen aan de samenleving. The School Factory zet haar expertise in binnen het speciaal onderwijs.
Op een reguliere school als het kan en op het speciaal onderwijs als het nodig is. The School Factory zet zich in om kinderen te helpen om de zin in leren weer terug te krijgen, zodat het weer leuk wordt om naar school te gaan en zij in staat zijn om zich stof eigen te maken.
Dit doen we door medewerkers in te zetten die bewust kiezen voor het speciaal onderwijs.

“The School Factory helpt mee om leerlingen de zin in leren (weer)terug te geven”

Speciaal Onderwijs is niet zomaar onderwijs, en de leerlingen zitten hier met een reden.

Onderwijs biedt perspectief

Speciaal onderwijs is helemaal afgestemd op leerlingen met complexe gedragsproblemen, psychiatrische- of gedragsstoornissen.
Op scholen zijn de klassen kleiner, is er kennis van de problematiek en ruimte voor individuele aandacht.

De scholen werken opbrengstgericht en leerlinggericht: het streven is doorstromen naar een aansluitend onderwijsniveau op het regulier onderwijs met als doel het behalen van een diploma of om door te stromen naar arbeid.

Zorg en onderwijs geïntegreerd

Op de zorglocaties wordt zorg en onderwijs geïntegreerd. Het lesprogramma wordt goed afgestemd op de behandeling en/of problematiek. Zorg- en onderwijsprofessionals werken samen op zowel de school als op een leefgroep.
Dat geeft ruimte en rust.

Doorstromen en een diploma halen

Onze medewerkers en scholen zijn allemaal levensscholen. Sociale en emotionele thema’s uit het leven van de leerlingen, zoals burgerschap, relaties of ouderschap, krijgen binnen het onderwijs volop aandacht. Jeugdigen werken aan perspectief, omdat scholen opbrengstgericht onderwijzen. Leerlingen die doorstomen naar een aansluitend onderwijsniveau op het regulier onderwijs en een diploma halen of een passende baan vinden; daar gaan we voor bij The School Factory.

Van onze medewerkers verwachten we dat iedereen die met deze kinderen en jongeren werkt onbevooroordeeld blijft. Bereid is om te investeren, snel binding weet te krijgen, met passie, drive en humor aan de slag gaat. Het knopje bij elke leerling weet te vinden, bereid is om achter het gedrag te blijven kijken, want dáár vinden onze docenten aanwijzingen voor wat deze jonge mensen nodig hebben.

Om goed binnen het speciaal onderwijs te kunnen functioneren, blijven leerkrachten en docenten voortdurend op zoek naar de juiste balans tussen pedagogische en didactische vaardigheden.

Onze docenten zijn altijd op zoek naar de opening om een kind nieuwsgierig te maken, te prikkelen, binding te krijgen en natuurlijk te leren.
Ze staan stevig in hun schoenen; ook dat is onderdeel van de speciale, individuele aanpak die ze voor elke leerling hanteren. Ze weten om te gaan met zowel Internaliserende en externaliserende gedragsproblemen.

Speciaal Onderwijs en VSO

Wij zetten docenten in voor het SO en het VSO. Ze zijn bevoegd, en kiezen allemaal vol overtuiging voor het speciaal onderwijs.

Onze docenten vinden net als wij dat iedere jeugdige waardevol is en talenten heeft. Wij geloven dat een jeugdige die grip heeft op zichzelf en op de wereld om zich heen, kansen creëert om deze talenten te ontwikkelen.

We werken samen met grote jeugdzorginstellingen en schoolbesturen, vertegenwoordigd in diverse clusters, en durven te zeggen dat we experts zijn in het speciaal onderwijs.

We begrijpen vanuit onze (onderwijs) achtergrond wat onze opdrachtgevers nodig hebben, aan kwaliteiten, vaardigheden en mentaliteit.
We weten uit ervaring wat onze kandidaten te wachten staat, kennen de scholen en locaties. We kunnen uitstekend beoordelen welke match tussen school en gepassioneerde leerkracht de beste is.

Voor we tot concrete afspraken komen over het inzetten van een leerkracht of docent, is er een kennismakingsgesprek, een assessment en minimaal een dag (kosteloos) proefdraaien. Zo kan iedereen vol vertrouwen aan de samenwerking beginnen.