Search

Werving & selectie

Wij maken het verschil

Voor tijdelijk en vast

Werving & selectie is een vak. De perfecte combinatie vinden van mens, organisatie en baan vereist oprechte interesse. De juiste vragen stellen. Dóórvragen.

The School Factory. verzorgt werving en selectie voor vrijwel alle functieniveaus in de sector onderwijs:

  • College van Bestuur, Raad van toezicht, directeur/bestuurder, rector, centrale directie
  • Teamleider, afdelingsleider, locatiedirecteur, vestigingsdirecteur
  • Werving en selectie is maatwerk waarbij in het algemeen de volgende stappen te onderscheiden zijn:
  • Het opstellen van een school- en functieprofiel
  • Het ontwerpen van een opvallende advertentietekst
  • Het voeren van preselectiegesprekken met potentiele kandidaten; voorstel doen voor shortlist
  • Begeleiding van benoemings(advies)commissies: voorbereiden van sollicitatiegesprekken en technisch voorzitten deze commissiesBij search houdt ons bureau altijd met de opdrachtgever contact ten aanzien van kandidaten met wie wij in gesprek gaan. Het kan voor u tot een verrassende uitkomst leiden.
  • Bij een zoekopdracht (search) bent u niet afhankelijk van kandidaten die op uw vacature reageren: wij benaderen potentiële kandidaten. Met behulp van ons bestand en eigen netwerk proberen wij kandidaten te interesseren voor uw vacature.
  • Tijdens pre-selectiegesprekken onderzoeken wij of er sprake kan zijn van een match tussen het door u vastgestelde functieprofiel en het persoonlijke profiel van de kandidaat.