Zorg

We werken voor Jeugdzorg, GGZ-organisaties, UMC’s, ziekenhuizen. We zijn actief in de gehandicaptenzorg en in de ouderenzorg, … Kortom, we kennen de sector in de breedte en in de diepte. We kunnen u helpen de beste mensen aan boord te halen en te houden en hen tot de beste prestaties te laten komen.

Dat doen we onder andere met de diensten en instrumenten die we in huis hebben:

Werving & Search

We werven voor de zorg en de welzijnssector tevens op het niveau van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, op directie- en managementniveau en voor strategische stafposities.