Overheid

Werving & Selectie

Inspirerende managers: de vertaalslag van regie naar beleid

Vertaalslag maken

Overheden gaan steeds minder uitvoeren en steeds meer regisseren. Dit vraagt om inspirerende managers die niet alleen projectmatig en resultaatgericht kunnen werken, maar ook de vertaalslag kunnen maken van regie naar concreet beleid. Wij werven en selecteren professionals voor (hogere) beleids-, staf- en managementfuncties en inhoudelijk specialisten.

Executive Search

Leiders die integraal denken en regie pakken

De rol én de competenties

Overheidsorganisaties richten zich steeds meer op leiders en managers die integraal kunnen denken, die sterk zijn in netwerken en die de regie kunnen houden. Het gaat steeds meer om de rol die iemand heeft plús de bijbehorende competenties. Hogere managementfuncties, directiefuncties en hogere beleids- en staffuncties binnen de overheid zijn onze specialiteit.

Jong Talent

Aanpakkers met een frisse blik op uw organisatie

Samen met scholen en universiteiten

Streeft u naar een evenwichtige leeftijdsopbouw en wordt het tijd om jonge medewerkers aan te trekken?  Door samenwerking met scholen en universiteiten en de inzet van social media vinden we betrokken, hoogopgeleide mensen die passen bij uw vraagstukken en organisatie.

Assessment

Heldere rapportage en deskundig advies

Objectief en wetenschappelijk getoetst

Een assessment geeft snel en doeltreffend een objectief beeld van de capaciteiten, competenties en het functioneren van uw medewerker, team of afdeling. Binnen onze ontwikkel- en selectieassessments werken wij met wetenschappelijk getoetste en Inro geregistreerde testen en handelen we volgens de beroepscode voor psychologen van het NIP. U ontvangt vanzelfsprekend een heldere rapportage met conclusie en deskundig advies over vervolgstappen.