Onderwijs

The School Factory is úw partner bij de vervulling van vacatures op scholen. The School Factory bemiddelt uitsluitend vacatures van scholen en ondersteunt bij wervings- en selectietrajecten en in alle sectoren binnen het onderwijs.

The School Factory  is het adviesbureau voor het onderwijsveld dat u kan adviseren, ondersteunen en begeleiden op tal van gebieden. Daarbij leveren wij maatwerk en zoeken we samen met u naar passende oplossingen en mogelijkheden.

Wij hebben veel ervaring in/bij/met alle bestuurlijke, organisatorische, juridische en bedrijfsmatige zaken in – met name – het speciaal onderwijs.

Er is deskundigheid op het terrein van de cao VSO/SO, PO en VO, MBO en HBO, reglementering Participatiefonds, Vervangingsfonds, re-integratie, klachtencommissies, geschillencommissies, commissies van beroep, administratieve en arbeidsrechtspraak, medezeggenschap en bekostiging.

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de mensen die in de school werken. Voor hen moeten de zaken goed georganiseerd zijn. Wij regelen daarom alle personele zaken op een betrouwbare en professionele manier. Van aanstelling tot ontslag en alles wat daar tussen ligt.

Vanzelfsprekend houden wij veranderingen in wet- en regelgeving bij en informeren wij schoolbesturen over de consequenties voor de eigen organisatie. Naast de algemene helpdesk-functie adviseren wij in het kader van de personele inzet, bijvoorbeeld in relatie tot de CAO en de rechtspositie van medewerkers.