Consultancy

The School Factory Consultancy is het adviesbureau voor het onderwijsveld dat u kan adviseren, ondersteunen en begeleiden op tal van gebieden. Daarbij leveren wij maatwerk en zoeken we samen met u naar passende oplossingen en mogelijkheden.

Wij hebben veel ervaring in/bij/met alle bestuurlijke, organisatorische, juridische en bedrijfsmatige zaken in – met name – het┬áspeciaal onderwijs.

Er is deskundigheid op het terrein van de cao VSO/SO, PO, VO, MBO en HBO, reglementering Participatiefonds, Vervangingsfonds, re-integratie, klachtencommissies, geschillencommissies, commissies van beroep, administratieve en arbeidsrechtspraak, medezeggenschap en bekostiging.