Over Ons

The School Factory: partner voor het vervullen van vacatures op scholen..

Vacatures onderwijs goed invullen en u ontzorgen, dat is wat wij doen.

Wat we doen

The School Factory recruitment zet zijn expertise in op drie gebieden: interim, search en consult.

Vacatures binnen het onderwijs goed invullen en u ontzorgen, dat is wat wij doen. The School Factory is gespecialiseerd in tijdelijke én vaste vervanging in het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (VSO),  MBO en HBO.

Vanuit The School Factory Flex bieden we tevens een professionele flexpool voor het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs én Jeugdzorg en slaan we een brug naar het regulier voortgezet onderwijs.

Onze werkwijze kenmerkt zich door altijd kwaliteit te leveren, met de snelheid die onze opdrachtgevers van ons verwachten. Dit vereist resultaatgerichtheid, ondernemerschap, ambitie en inventiviteit van onze adviseurs, eigenschappen die bij ons  volop aanwezig zijn.

Vaste vervanging

Voor vacatures voor onbepaalde tijd zijn er twee mogelijkheden:

Werving & Selectie onderwijs

Wij nemen de gehele werving en selectieprocedure op ons en de school krijgt de mogelijkheid om de geselecteerde kandidaat tegen een fee direct in dienst te nemen.

Detachering onderwijs met overstap (Deta-vast)

Detachering onderwijs met de intentie om over te gaan in dienst van de opdrachtgever. De school huurt de medewerker bij ons in voor een afgesproken periode tegen een vast uurtarief, hierna kan de medewerker in dienst treden bij de instelling. Dit biedt de school de mogelijkheid om over een langere periode te beoordelen of men de medewerker wenst op te nemen in de vaste kern.

Collegiale in- en uitleen

Boventallige docenten nemen wij op in ons bestand, om hen (tijdelijk) elders te plaatsen.

Tijdelijke vervanging

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk flexibele docenten, onderwijs ondersteunend personeel, orthopedagogen en pedagogisch medewerkers (woon-/groep begeleiders), psychologen, gedragswetenschappers, verpleegkundigen, inzetbaar als tijdelijke vervangers. De organisatie huurt hem of haar bij ons in voor een afgesproken periode en tegen een vast uurtarief.

Flexpool onderwijs en jeugdzorg

Onze flexpool onderwijs is dé oplossing voor uw ad-hoc en kort cyclische personele vraag binnen het (V)SO en de Jeugdzorg.