Onderwijs organisatie: Inhuurbehoefte en de aanbestedingswet

Situatie

Een personeelsvraagstuk kan door de dynamiek van een organisatie of sector tijdens de uitvoering van karakter veranderen. De Senior Consultants van The School Factory zijn gewend om snel te schakelen zoals in deze praktijkcase van een onderwijs organisatie.

Onze uitgangspunten

The School factory interim werkt vanuit maatwerk. We luisteren goed naar de vraag. Als onderlegger voor al onze werkzaamheden geldt de professionele cultuur, met als een van de kernen: handelen vanuit erkende ongelijkheid. Een andere kern is dat kwaliteit leidend is: beslissingen worden op basis van kwaliteit genomen en kwaliteiten van mensen worden benut in plaats van bestreden. Daar hoort bij dat het gewoon is dat men elkaar durft aan te spreken in alle openheid op wat men kan en wat men niet kan of nalaat. Onze interim-dienstverlening kenmerkt zich op een drietal punten:

 1. We verbinden op alle niveaus. Contact maken is de basis voor veranderen. Onze interimmers zijn in staat zich te verbinden aan de opdracht, de opdrachtgever en het team waarmee hij werkt. Zij doen dit vanuit het besef dat een school een organisatie van mensen is.
 2. Leren en reflecteren  is essentieel. Bij veranderen is het team in de leerstand krijgen een belangrijke voorwaarde. het leren staat centraal, met als inherent element op het diepste niveau reflecteren. Wij streven ernaar dat alle partijen leren van de opdracht:
  1. Door de interimopdracht komt de school (wederom) in een lerende stand;
  2. Onze interimmers leren binnen hun opdracht en
  3. The School Factory-Interimmanagement leert van de inzichten van de ervaringen van de opdrachtgever en onze interimmers.
 3. We hanteren een aantal  veranderkundige  principes: zoals co-creatie, eigenaarschap, teamleren en organiseren.
 4. Iedere interimopdracht heeft wel een veranderkundig element in zich. Het herkennen hiervan, hiervoor een plan maken en dit implementeren zijn vast onderdeel van iedere interimopdracht.
  Daarnaast zetten we de veranderingen duurzaam neer. Dit vraagt om eigenaarschap en gaat door de hoofden van de teamleden heen, merkbaar tot in de klas. Na vertrek van onze interimmers is de school in staat het zelf te doen.

Ten slotte werken wij met de opdrachtgever op basis van duidelijke en realistische resultaten.