Flexpool

Meldt een leerkracht zich plots ziek of is er sprake van absentie waarvoor u liefst per direct vervanging wenst? Heeft u voor kortere of langere periode behoefte aan één of meer invalleerkrachten? Dan is de inzet van onze flexpool basisonderwijs en speciaal basisonderwijs de oplossing voor u.
Voor heel Nederland heeft The School Factory leerkrachten beschikbaar die op ad-hoc basis ingezet kunnen worden op uw school.

  • De leerkrachten die wij voor u beschikbaar hebben zijn in het bezit van een geldige VOG,
  • hebben minimaal een PABO diploma, mogelijk aangevuld met specialisaties,
  • hebben een flexibele en collegiale houding en zijn uiterst gemotiveerd,
  • worden door ons vervangen bij onvoldoende cohesie tussen school en kandidaat.

Onze flexpool-leerkrachten worden door The School Factory geworven en geselecteerd.
Voor de selectie vinden één of meer gesprekken plaats met de leerkrachten en worden de Cv’s en referenties nagetrokken. Tevens hebben alle leerkrachten een assessment ondergaan.
The School Factory stelt alles in het werk om gedegen kwaliteit en integere en betrouwbare leerkrachten te leveren.
Wilt u meer weten van de mogelijkheden van onze flexpool, neem dan contact met ons op.
Bent u op zoek naar uitdagend en afwisselend werk in het onderwijs? Schrijf u dan in als docent bij een van onze regionale flexpools.

The School Factory Flexpool

The School Factory heeft ruime ervaring in het opstarten en vormgeven van een flexpool. Poolbeheer is maatwerk. Een goede pool is een groep flexmedewerkers met een mix aan vooropleidingen en specialiteiten en de bijpassende persoonlijke kwaliteiten.
Het opzetten en onderhouden van een pool kost veel tijd en mankracht. Er is een goede organisatie nodig om werving en selectie, bel- en regelwerk en de administratie goed te laten verlopen. The School Factory kan hierin uw partner zijn, ook voor de moeilijke doelgroepen.
The School Factory heeft voor het regelen van de inval op PO, VO, SO, VSO scholen, (Jeugd) instellingen en GGZ een eigen Flexpool.
De scholen en flexpoolers ( bijv. Leraren /onderwijsassistenten / teamleiders / zorgcoördinatoren / pedagogisch medewerkers ) kunnen inloggen via de invalapplicatie.
Via deze applicatie kunnen flexpoolers aangeven wanneer zij beschikbaar zijn en kunnen scholen zien welke flexpoolers beschikbaar zijn.
Flexpoolers bij The School Factory krijgen een benoeming in de invalpool als flexmedewerker.
Met een geautomatiseerd systeem zorgen wij voor snelheid en efficiency en wordt er dus snel en zonder veel moeite vervanging geregeld.
De interne Flexpool is voor de onderwijsinstellingen aangesloten bij The School Factory inzichtelijk, en bij ad hoc problematiek kan een kandidaat rechtstreeks benaderd en direct ingezet worden. De flexkrachten weten wat er van hen wordt verwacht.
De organisatie krijgt maandelijks een managementrapportage ten aanzien van gewerkte uren en kosten.

Snelheid van levering

Bij The School Factory houden we van snelheid in combinatie met nauwkeurigheid.
The School Factory levert uitsluitend goed opgeleide mensen, die op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Zij zijn bevoegd, bekwaam en beschikken over alle benodigde vaardigheden en kennis die nodig is om u goed van dienst te kunnen zijn.
Het personeel van The School Factory vindt snel hun weg binnen de diverse organisaties en zij sluiten daarin moeiteloos aan.
Ons personeel bestaat uit professionele en gedreven specialisten, die zich tot doel hebben gesteld om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen en de kwaliteit van de opdrachtgever hoog te houden.
Het maakt daarbij geen verschil of zij tijdelijk voor opdrachtgevers werken of voor een langere periode.
Met ruime kennis en ervaring in huis, weten wij precies welke eisen er binnen de sector gesteld worden.
Het sleutelwoord voor werken in de flexpool is flexibiliteit. Aangezien je als flexpooler niet werkzaam bent op een vaste school of instelling en/of een vaste groep, kun je ingezet worden op alle scholen en jeugdinstellingen binnen de aangesloten scholen of instellingen.
Daar tegenover staat een goede begeleiding van de flexmedewerker vanuit The School Factory. Iedere flexmedewerker krijgt persoonlijke begeleiding, een coach en eventueel bijscholing en/of trainingen. Als een flexmedewerker in dienst komt bij The School Factory, ontvangt hij/zij het handboek flexpool met alle relevante informatie over het werken in de flexpool en de gegevens rondom de scholen.
Flexmedewerkers kunnen zowel ingezet worden voor langdurige als voor kortdurende inval of een combinatie hiervan. Langdurige inval wil zeggen dat er een langere tijd ingevallen wordt op een school. Bijvoorbeeld als gevolg van langdurig ziekte-, zwangerschaps- of ouderschapsverlof.
Kortdurende inval kan één of meerdere dagen / diensten zijn. Voor deze kortdurende inval wordt gebruik gemaakt van de invalapplicatie op de website. Zodra een flexpooler kortdurende inval gaat doen, ontvangt de flexpooler de nodige informatie vanuit de applicatie.
Het is mogelijk om fulltime of parttime te werken in de flexpool. Indien een parttimer in de flexpool werkt kunnen er individuele afspraken gemaakt worden omtrent werkdagen. In principe worden er vaste werkdagen afgesproken. Indien er een passende invalaanvraag komt op andere dagen, zal dit overlegd worden met de flexpooler.
De flexpooler kan indien gewenst kosteloos doorstromen naar een vaste werkplek. Uiteraard in overleg en na enige tijd +- 6 maanden werkzaam te zijn geweest binnen de onderwijsinstelling.
De flexkracht kan binnen de scholen in overleg worden ingezet binnen de regio.
De flexmedewerker geeft de eigen beschikbaarheid aan en uiteraard voor welke locaties hij/zij beschikbaar is. We streven naar zoveel mogelijk dezelfde flexkrachten in te zetten.