Transitietrajecten

Verander met resultaat!

Organisaties hebben voortdurend te maken met veranderingen. Veranderingen in de markt, fusies en reorganisaties, afdelingen die meer op elkaar ingrijpen, functies die verdwijnen, een toenemende complexiteit, informatie die steeds transparanter wordt en sneller beschikbaar komt enzovoort. Al deze veranderingen leiden ertoe dat er steeds meer van mensen wordt verwacht, als individu en als team.

“Onze missie is mensen gelukkiger maken in veranderingen, door ze iets te leren.”

The School Factory Training en Coaching helpt organisaties bij het succesvol implementeren van veranderingen. In al onze activiteiten staat één thema telkens centraal: de mens! De mens maakt het verschil, in welke functie en in welke organisatie hij of zij ook werkt. The Match Factory Training en Coaching helpt mensen zich te ontwikkelen vanuit hun passie. We helpen mensen inzicht te verkrijgen in hun eigen karakter, drijfveren, overtuigingen, gedrag en vaardigheden. We reiken mensen concrete handvatten aan om hun sterke kanten verder uit te bouwen en hun verbeterpunten te ontwikkelen.

Binnen The School Factory werken we vanuit twee businessunits: The School Factory commerciële groei richt zich vanuit een commerciële invalshoek op veranderingen en The School Factory Training en Coaching stelt de mens in de verandering centraal. In veel trajecten werken we samen en zorgen daarmee voor een synergetisch effect. Continuïteit en verbondenheid staan bij The School Factory Training en Coaching centraal. Wij werken dan ook met gedreven en gepassioneerde mensen, zodat we ook bij langdurige trajecten onze teams maar zeer zelden hoeven te wijzigen.

Maatwerk binnen drie sectoren

Vanuit onze achtergrond, ervaring en expertise richten we ons specifiek op de volgende sectoren:

  • Onderwijs, Zorg en Overheid:

Onze kracht ligt in het begeleiden van transities en het uitvoeren van maatwerktrajecten op het gebied van:

  • Teamontwikkeling
  • Leiderschap
  • Competentieontwikkeling

Transitietraining

Onze visie op transitie

Bij reorganisaties komt het vaak voor dat medewerkers ontslagen worden of op andere posities terechtkomen. Transitie is het proces dat mensen van binnen doormaken wanneer ze geconfronteerd worden met dergelijke ingrijpende veranderingen. Verlies hoort bij het leven, ook het werkende leven. Er is altijd een keuze: gaat u bij de pakken neerzitten of neemt u de tijd om te rouwen om uw verlies en richt u zich vervolgens op de kansen die dit biedt?

Doelgroepen

Binnen transitietrajecten onderscheiden we de volgende doelgroepen:

  • Boventallige medewerkers die de organisatie gaan verlaten
  • Medewerkers die achterblijven in de organisatie en hun werk anders moeten vormgeven
  • Leidinggevenden die de transitieprocessen dienen te begeleiden

Voordelen van een goed transitietraject

Een gedegen transitietraject stelt organisaties in staat mensen op een correcte manier te laten vertrekken en iets zinvols mee te geven voor de toekomst. Een tweede voordeel is dat een goed transitietraject leidt tot kostenbesparing, aangezien boventallige mensen sneller aan nieuw werk komen. Een transitietraject gaat dan ook vooraf aan een outplacementtraject. Ten derde dient een goed transitietraject zich op de achterblijvers te richten: hen in staat stellen goed om te gaan met het feit dat er collega’s vertrekken en invulling te geven aan hun eigen nieuwe positie. Tenslotte biedt een transitietraject de leidinggevenden de nodige ondersteuning om stevig in het zadel te blijven tijdens de lastige periode van transitie.