Coaching

The School Factory Training, Coaching en transitie

Het doorlopen van een transitieproces kan vaak niet alleen, daar is de steun van anderen bij nodig. Training en Coaching geeft alle betrokkenen inzicht in het transitieproces en biedt handvatten om vaardig te worden in het omgaan met de fasen van dit proces en van hieruit een nieuwe start te maken.

Onze dienstverlening op het gebied van transitie

  • Advies om uw organisatie te helpen het transitieproces goed vorm te geven
  • Groepstraining voor medewerkers die de organisatie gaan verlaten
  • Groepstraining voor medewerkers die bij de organisatie blijven
  • Training voor leidinggevenden die het transitieproces begeleiden
  • Teamcoaching voor (nieuwe) teams na de reorganisatie
  • Individuele coaching
  • Workshops en lezingen als korte introductie van de mogelijkheden

Praktijkervaring Monique, trainer/coach

Onlangs heb ik voor een aantal groepen medewerkers van een onderwijsinstelling transitietrainingen verzorgd. De deelnemers kwamen de eerste ochtend steevast met gezonde tegenzin binnen. Na afloop gaven ze allemaal aan dat de training hun veel heeft gebracht: ze hebben iets kunnen afsluiten, zijn er positiever uitgekomen, snappen beter wat er met ze gebeurt en hebben richting gekregen voor de volgende stap. Dat maakt het geven van dergelijke trainingen voor mij zo waardevol.

Overgang naar een nieuwe werkelijkheid

Transitie gaat over overgangen. Er is een huidige werkelijkheid, waarin u een baan heeft. Als u ontslagen wordt, ontstaat er een nieuwe werkelijkheid, waarin u geen baan meer heeft. Een ingrijpende verandering in uw dagelijks leven die u niet uit de weg kunt gaan. Deze verandering vraagt een aanpassing van u: het loslaten van uw bekende werkelijkheid en een nieuwe werkelijkheid opbouwen en u daaraan verbinden. Vertrekken is een beetje sterven, u verliest een stukje van uzelf (‘partir, c’est mourir un peu’).

Het vraagt moed, zelfreflectie en mededogen met uzelf om goed door zo’n verandering heen te gaan. De tijd nemen is belangrijk. Als u dit niet doet, wordt het proces alleen maar langer en neemt u genoegen met een nieuwe baan die het net niet is. Op deze manier wordt het transitietraject afsluiten lastig.

Vragen die aan de orde komen

In een transitietraining kijk ik met mensen naar vragen als ‘Wat raak je kwijt als je je baan verliest?’ en ‘Welke aspecten van die baan zijn voor jou het verlies?’. Verder onderzoeken we welke beren iemand op zijn weg ziet, die nu een rol spelen op weg naar zijn nieuwe toekomst. Dus welke gedachten en overtuigingen iemand tegenhouden of belemmeren. Voorbeelden: ‘In deze tijd van crisis kom ik als 50-jarige nooit meer aan de bak’ of ‘Ik ben kostwinner en moet nu inkomsten hebben’.

Twee fasen

Een transitietraining bestaat uit twee fasen (de rouwcurve). De eerste fase omvat het verkennen van het pad omlaag: via ontkenning en woede tot aan het dieptepunt van verdriet. Op dat dieptepunt is er ruimte voor rouw. Vervolgens kan het loslaten beginnen. Dan breekt de tweede fase aan, het pad omhoog: wat zou u graag willen, wat zijn uw wensen, tot aan het verkennen en experimenteren met een nieuwe werkelijkheid. Voorbeelden: ‘Ik wil eerst rust, dan pas de volgende stap!’ of ‘Ik wil graag een baan waarin ik veel meer met mensen werk. Ik had altijd al plannen om voor mezelf te beginnen en krijg nu de schop onder mijn kont om het te doen’.

Ruimte voor ieders verhaal

Van belang is dat er ruimte is voor emoties en dat mensen elkaars verhaal horen, weten dat ze niet alleen zijn en dat het normaal is wat er gebeurt en dat het bij iedereen anders gaat. Het is van grote waarde dat mensen hun verhaal kunnen vertellen: wat er gebeurd is vanaf het eerste moment dat ze wisten dat ze hun baan gingen verliezen.

Snelkookpan

Mensen maken in een training van 2,5 dag veel mee: ze duiken intensief in de rouwcurve (het pad omlaag en het pad omhoog) en krijgen zicht op waar ze zelf staan in het rouwproces: erkennen en verkennen. Het is een soort snelkookpan met mensen die u meestal van tevoren nog niet (goed) kent. Je leert elkaar heel goed kennen en daarna laat je elkaar weer los. Dit gaat veel sneller dan individuele begeleiding. Een transitietraining geeft mensen een voorsprong op de stappen daarna, waarin ze met een mobiliteitsadviseur in gesprek gaan en gericht op zoek gaan naar een nieuwe baan. Ze krijgen een actieplan mee dat gericht is op hoe nu verder. Dat kunnen ook kleine stappen zijn, bijvoorbeeld eerst het huidige werk afsluiten of eerst rust inbouwen. Het gaat erom dat mensen beseffen wat ze nodig hebben en dat ze zelf aan het roer staan.

Kansen grijpen

Het geven van een transitietraining is voor mij heel bijzonder, omdat er ‘s ochtends mensen binnenkomen, allemaal onbekende individuen. Na 2,5 dag ben ik heel veel van deze mensen te weten gekomen. Een soort verrassingspakket. Ik vind het bijzonder te zien hoe mensen de training aangrijpen om echt te onderzoeken hoe het bij hen zit en wat ze nodig hebben. Mensen krijgen een handvat in lastige tijden. Ik vind het leuk om met die mensen te ontdekken wat zij nodig hebben voor de komende periode. Iedereen laat zich op een of andere manier raken, gaat open: ‘Nu kan het, dus ik moet de kans gewoon maar grijpen!’

Wilt u verder praten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem voor meer informatie over de mogelijkheden van een transitietraject contact op met Monique Huizinga