Mobiliteit en Transitie

Mobiliteit en inzetbaarheid zijn de belangrijkste aspecten van de bedrijfscontinuïteit.

Mobiliteit en inzetbaarheid worden steeds meer een bedrijfseconomisch gegeven, juist in tijden waarin de turbulentie in de omgeving van organisaties zo groot is. Veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op, de kwaliteitseisen die (ouders van) leerlingen en andere stakeholders hieraan stellen neemt toe. Bestuurders die de continuïteit van hun organisatie willen waarborgen, zullen adequaat moeten reageren op veranderingen in de markt, op technologische ontwikkelingen en op situaties op de arbeidsmarkt.

Door demografische trends (o.a. vergrijzing en ontgroening) en de daaruit voortvloeiende veranderingen in het Sociale Zekerheidsstelsel (bijvoorbeeld: langer doorwerken tot AOW, premiedifferentiatie bij instroom WIA, Wet BeZaVa) krijgt iedere organisatie te maken met krapte en kosten. Denk hierbij aan kosten van verminderde inzetbaarheid, kosten van verzuim, arbeidsongeschiktheid, re-integratie en werkloosheid. Deze kosten (tot wel 5 jaarsalarissen per persoon) komen steeds vaker voor rekening van de werkgever.

Daarnaast ontstaat er krapte op de arbeidsmarkt. Deze is nu nog niet erg zichtbaar, maar gaat zich de komende jaren absoluut voordoen. Houd er rekening mee dat er meer gevist moet worden uit de vijver waar de meeste verse vis al uit is.

Hierdoor is het voor organisaties van belang zich serieus te beraden over het inzetbaar houden van hun capabele werknemers. Eventueel zal men bereid moeten zijn om de organisatie-inrichting (werkprocessen / hulpmiddelen) aan te passen aan de beschikbare arbeidscapaciteit. Voor werknemers zal de noodzaak om ‘employabel’ te blijven toenemen, hetgeen in hoge mate een beroep doet op hun flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

De grens tussen werk en persoonlijke levenssfeer zal (verder) vervagen. Dit brengt nogal wat onrust met zich mee en veel vragen. We kunnen rustig stellen dat inzetbaarheid en mobiliteit belangrijke thema’s worden voor organisaties, waarin de balans tussen de belangen van de werkgever en de belangen van de werknemer opnieuw gezocht gaat worden.

The School Factory ziet dat bedrijven en instellingen worstelen om in de praktijk onderscheidende resultaten te behalen met de beschikbare middelen. Vakinhoudelijk weet u als geen ander waar u naar toe wilt, maar hoe krijgt u de organisatie mee, hoe managet u het proces? Wij zien dat een integrale aanpak ten aanzien van inzetbaarheid en mobiliteit (Integraal Gezondheidsmanagement, IGM) veel oplevert: betrokken (bevlogen) medewerkers, laag verzuim en minder conflicten. Het stelt u in staat een gezonde balans te vinden tussen de strategie en doelstellingen van uw organisatie en de mensen die er werken. Hierdoor ontstaat een vitale organisatie. En dat levert behoorlijk wat op.

Integraal bedrijfsadvies

Bent u ook benieuwd naar wat een vitale organisatie voor u kan betekenen? Wij gaan graag met u in gesprek over onze aanpak en hoe deze past bij uw situatie en vraagstelling. Bent u geïnteresseerd of bent u op zoek naar een maatwerkoplossing, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

The Schoolfactory heeft specialisten op het gebied van mobiliteit, HRM-management en Duurzame Inzetbaarheid die u kunnen adviseren hoe om te gaan met deze strategische organisatievraagstukken. Naast een gedegen advies mag u van ons een pragmatische aanpak op maat verwachten.

Consulting

Aanhoudende veranderingen in de wereld dwingen organisaties tot permanente ontwikkeling. Om succesvol te worden en te blijven, spelen deze organisaties in op de veranderende wereld om hen heen door producten, diensten en strategie up-to-date te houden. Én door hun mensen te stimuleren steeds het allerbeste uit zichzelf te halen. Als mensen en organisaties zich blijven ontwikkelen, zijn de mogelijkheden enorm. Deze organisaties zijn er bewust op gericht het leren en het leervermogen van individuen en groepen als geheel te vergoten en met elkaar te verbinden. Deze organisaties zijn ‘lerende organisaties’.

Het concept van de lerende organisatie is zeer aantrekkelijk gebleken, ook voor onderwijsinstellingen. Het blijkt echter vaak lastig om dit tamelijk abstracte idee in de praktijk ‘handen en voeten’ te geven. Organisaties kunnen slechts leren als hun leden leren. Leren is dan niet alleen informatie verkrijgen, maar het vergroten van het vermogen om die resultaten te bereiken die we werkelijk willen bereiken. De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van haar docenten. De lerende docent die voortdurend aan verbetering van zijn kwaliteit werkt, blijkt een cruciale factor voor de kwaliteit van de school. Zo ontstaat er continue verandering op individueel, groeps- en organisatieniveau. Leren van jezelf, leren van elkaar en leren van experts zijn de uitgangspunten. Scholen zijn bij uitstek zulke lerende organisaties. En de School Factory wil daarbij uw expert zijn.