The Assessment Factory

The School Factory heeft speciaal voor haar doelgroepen assessments ontwikkeld die de afstemming mens en functie niet alleen in kaart brengen maar ook duidelijke indicaties bieden voor ontwikkel- en coaching programma’s. We hebben deze analyses verzameld onder de naam The Assessment Factory.

Dit doen we enerzijds om de medewerkers de kans te bieden op een individueel niveau competenties, talenten, persoonlijkheid en drijfveren te analyseren en anderzijds op diezelfde grondslagen de organisatie en de functie te beschrijven. Alleen door deze consistente werkwijze is het mogelijk een kwalitatieve goede match te realiseren.

De verschillende invalshoeken kunnen in overleg worden aangevuld met vitaliteit, capaciteit en zingeving. Elk niveau wordt op een holistische, integrale wijze geanalyseerd zodat het resultaat altijd zicht geeft mogelijke persoonlijke ontwikkelingspunten maar ook op functionele ontwikkeling. Dit geeft zowel de werving en selectie als de beoordelingscyclus binnen organisaties meer diepgang en hiermee kunnen wij ook nauwkeuriger aansluiten bij de wensen van onze opdrachtgevers.

Onze analyses zijn mede gebaseerd op specifieke wetenschappelijke projecten in het onderwijs en de zorg door heel Europa, en bezitten in die zin een hoge mate van herkenning en betrouwbaarheid.