Interim-management overheid

Afslankingen, de vorming van kerndepartementen, taakstellingen, de transities in het sociaal domein, fusies en samenwerking… het zijn bepaald geen geringe opgaven die aan overheidsorganisaties worden gesteld. De interim-managers en interim-adviseurs van The School Factory kunnen u ondersteunen bij het ontwikkelen, het leiden en begeleiden van deze trajecten. Afhankelijk van uw specifieke situatie en context kunnen zij een rol in de lijn of als adviseur bekleden. Samen met u en gesteund door hun schaduwmanager van The School Factory ontwikkelen en monitoren zij een realistische en doeltreffende processtrategie.

Onze interim-dienstverlening voor overheidsorganisaties

Management

 • topmanagement
  • gemeentesecretarissen en directiefuncties
  • managers van (hoofd)afdelingen, domeinen of sectoren
 • lijnmanagement
  • afdelingshoofden en teamleiders
 • Verandermanagement en ontwikkelmanagement
  • kwartiermakers
 • programmamanagement en projectmanagement
  • programmamanager en projectmanagers

Deskundigheid

 • HRM
  • HRM business partners
  • HRM (beleids)adviseurs
  • mobiliteitsadviseurs
  • recruiters
 • Bedrijfsvoering overig
  • Financial controllers en business controllers
  • Juridische adviseurs