Arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid

Arbeidsmobiliteit biedt kansen, dat is onze ervaring. Verrassend vaak leidt een mobiliteitstraject tot een verfrissende carrière-switch. Omdat mensen bijna altijd meer kunnen dan ze zelf denken en omdat ze dikwijls gaandeweg tot het inzicht komen, dat ze eigenlijk iets anders willen doen dan ze deden. Uiteindelijk zijn er uitsluitend winnaars.

The School Factory is de specialist in mobiliteitstrajecten in het onderwijs de zorg en overheid. We hebben uitgebreide ervaring in het begeleiden van medewerkers naar nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Met een landelijk dekkend netwerk van mobiliteitsadviseurs hebben we bovendien actuele kennis van de arbeidsmarkt in uw regio.
U kunt ons inschakelen voor onderdelen van een traject, maar we nemen graag ook de regierol op ons in grootschalige (landelijke) trajecten. U houdt de handen vrij, terwijl wij zorgdragen voor de inrichting en bemensing van het mobiliteitscentrum, het opstellen van het sociaal plan en alle communicatie daaromheen met individuele medewerkers en met bonden en medezeggenschapsraden, et cetera.

Of uw medewerkers nu vrijwillig of verplicht deelnemen: in beide gevallen boeken we succes. Onze adviseurs beschikken over een scala aan mobiliteitsinstrumenten en het zijn netwerkers pur sang.
Bij het opzetten en coördineren van uw mobiliteitstraject houden zij uw organisatiedoelstellingen altijd scherp in het oog. Maar vooral ook houden ze het individuele belang van de medewerker in het oog die ze begeleiden naar nieuw werk, binnen of buiten de organisatie. Met vakmanschap, maar vooral ook met tact en passie weten ze (onvermoede) talenten aan te boren en mensen in beweging te krijgen. Op weg naar een nieuw perspectief: