Ontwikkeling en training

Het gedrag van uw mensen bepaalt het succes van uw organisatie. Een beter resultaat begint met effectiever gedrag. Maar gedrag positief beïnvloeden is moeilijk. In onze trainingen leren uw medewerkers hoe ze met ander gedrag makkelijker organisatieresultaten bereiken. Dat leren ze door het succes van ander gedrag al in de training zélf te ervaren.

Ontwikkelen én toepassen

In onze trainingen laten we deelnemers ervaren dat ze makkelijker hun doel bereiken wanneer ze hun gedrag in dienst stellen van het beoogde resultaat. De kracht van effectief gedrag, voor velen is dat een openbaring. Maar het is pas de eerste stap. Beter weten is nog geen garantie voor beter doen. Daarom helpen we mensen niet alleen om effectief gedrag te ontwikkelen, maar vooral ook om dat gedrag in de praktijk toe te passen. Niet eenmalig, maar structureel.

De gedragstrainingen van The School Factory zijn altijd gefundeerd op deze uitgangspunten:

  • Concreet en toepasbaar. We snijden elke training op de maat van de eigen werkcontext. Dat schept herkenbaarheid, geeft vertrouwen en neemt drempels weg bij het toepassen van nieuw gedrag.
  • Gedoseerd. Waar een workshop volstaat om de gewenste gedragsverandering te realiseren, beperken we ons daartoe. Waar nodig, zetten we zwaardere instrumenten in – zoals een development center. En we kiezen de gewenste interventies uiteraard altijd samen met u.
  • Gedeelde inspanning, dubbel resultaat. We dagen deelnemers uit om met hun eigen inbreng medeverantwoordelijkheid te nemen voor het resultaat van de training. We stimuleren een kritische houding en bieden volop ruimte voor reflectie. Persoonlijke begeleiding in de vorm van consultatie, intervisie en persoonlijke feed forward nemen een belangrijke plaats in.

Blijvend resultaat

Bij  The School Factory leren deelnemers van hun trainer, van elkaar, maar bovenal van zichzelf. Ze kunnen actief voort met hun eigen ontwikkeling en zelfrealisatie. Samen realiseren we een blijvend resultaat.