The School Factory: Werving- en adviesbureau Onderwijs, zorg en overheid.

The Match Factory heeft drie labels:

  • Onderwijs,
  • Zorg,
  • Overheid,

OZO, onderwijs, zorg en overheid

The School Factory is úw partner voor ondersteuning bij werving en selectie voor onderwijs, zorg en overheid. Wij ondersteunen wervings- en selectietrajecten en bemiddelen uitsluitend voor het onderwijs in alle sectoren: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs. We zijn gespecialiseerd in de bemiddeling van toezichthouders, onderwijsbestuurders en staf- en leidinggevende functies. We leggen hier graag onze visie en werkwijze uit.

Scherp wervingsprofiel

Bij The School Factory zijn wij ons terdege bewust van de eisen die dit stelt aan de kwaliteit van ons werk. U spreekt uitsluitend met senior adviseurs, mensen met minimaal tien jaar relevante werkervaring. Mensen die ook zeer bewust hebben gekozen voor het label onderwijs, zorg of overheid, omdat zij zich daarmee vakinhoudelijk en persoonlijk verbonden voelen.

In de intake-fase leggen we de kiem voor een bestendige match door te investeren in gesprekken met alle belanghebbenden rondom een vacante positie.

Die energie is welbesteed, want zo weten we zeker dat we met een scherp wervingsprofiel op pad gaan.
In het selectieproces graven we dieper. Achter de feiten op het cv zoeken we het verhaal en achter dat verhaal zoeken we de motivaties en de persoonlijke doelen.

Uw adviseurs van The School Factory zijn onderdeel van een gerenommeerd adviesbureau in de sectoren onderwijs, zorg of overheid. Dat is onmiskenbaar een voordeel. Het geeft hen een aanzienlijk bredere oriëntatie en de back-up vanuit andere disciplines. Waar wervingsvraagstukken raken aan andere organisatiethema’s, is The School Factory bij uitstek uw partner voor een samenhangende en multidisciplinaire aanpak.

U kunt de adviesgroep Werving en Search ook inschakelen voor:

  • het verbeteren van de selectievaardigheden van uw medewerkers in praktijkgerichte workshops, meerdaagse trainingen of een training op maat
  • ondersteuning bij het vormgeven van een adequaat werving- en selectietraject
  • het ontwikkelen en uitvoeren van wervingscampagnes
  • detachering van W&S-professionals
  • assessments
  • re-integratie en outplacement trajecten

Onderwijs

The School Factory Onderwijs is gespecialiseerd in de bemiddeling van kandidaten voor tijdelijke en vaste functies op het terrein van management, bestuur en toezicht.

Ga naar de pagina.

Zorg

The HealthCare Factory is actief op het gebied van interim-management, werving en selectie en detachering van professionals in de zorg. Door onze uitgebreide ervaring en groot netwerk van opdrachtgevers en kandidaten weten wij de juiste match te maken tussen opdrachtgever en kandidaat.

Ga naar de pagina.

Overheid

The Match Factory Overheid is actief voor tijdelijke en vaste functies op senior- en managementniveau bij gemeentelijke en provinciale overheden.

Ga naar de pagina.

Artsen

The HealthCare Factory Artsen is dé specialist op het gebied van het vervullen van vacatures voor artsen en medisch specialisten. Wij beschikken over een groot landelijk netwerk van organisaties en een groot bestand van kandidaten.

Ga naar de pagina.