Startende leerkracht SO

Voor een scholengemeenschap in de regio Schiedam is The School Factory per augustus 2017 op zoek naar een startende leerkracht speciaal basisonderwijs. Het gaat hier om een fulltime functie.

Je stimuleert jongeren met complexe gedragsproblematiek en hun ouders/opvoeders om zelf de regie over hun leven te pakken. Dat vergt passie, flexibiliteit, lef en doorzettingsvermogen. Jij geeft talent een kans!

Als geen ander weet je een veilige leer- en werkomgeving te realiseren, op basis van de behoeften en ontwikkelingsprocessen van de leerlingen. Je biedt hen houvast en structuur bij keuzes, zodat zij zich sociaal-emotioneel en moreel kunnen ontwikkelen. Lesgeven is je passie en dit straal je uit naar de leerlingen, de ouders/verzorgers en je collega's. Bij onze school wordt les gegeven volgens de afspraken in het groepsplan en het ontwikkelperspectiefplan. Hierin worden de doelen samen met de ouders/verzorgers en leerlingen afgestemd. In het werk word je begeleid door de schoolleider, de intern begeleider en, gezinsspecialist de gedragswetenschapper van de school.

We zijn specifiek op zoek naar iemand die zich wil gaan ontwikkelen in het speciaal onderwijs. Je gaat twee dagen zelfstandig lesgeven aan je klas en zal de andere drie dagen meelopen met je duo- collega. Tussen de periode november 2017 en maart 2018 neem je de werkdagen over van deze collega. Na die tijd kan het zo zijn dat deze drie dagen op een andere locatie wordt voortgezet, zodat je de opgedane ervaring mee kan nemen binnen de organisatie. Op deze manier van inwerken is de kans van slagen groot en hopen wij dat je het Speciaal Onderwijs als een leuke leerzame werkplek gaat ervaren.

Branche: Onderwijs
Dienstverband: Vast
Contract uren: 40
Salaris:

Mail je gegevens naar Monique Huizinga, m.huizinga@theschoolfactory.eu