Leerkracht Trajectbegeleider

Leerkracht Trajectbegeleider

Heb jij als geen ander een hart voor het voorgezet speciaal onderwijs? Sta jij stevig in je schoenen en weet je goed grenzen te stellen? Heb je passie voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (12 t/m 20 jaar). De school biedt onderwijs aan leerlingen vanaf het niveau praktijkonderwijs tot en met het niveau vmbo-tl. Wij willen de leerlingen een leeromgeving bieden waarin de leerlingen zich op sociaal-emotioneel gebied en wat betreft kennis en vaardigheden goed kunnen ontwikkelen: een leeromgeving die aansluit bij hun specifieke hulpvragen en mogelijkheden.

Je functie

Je zorgt dat in jouw klas de leerlingen werken aan het onderwijsprogramma van hun eigen school. Je geeft uitleg, ondersteunt hen bij plannen en bekijkt Magister/SomToday. Daarnaast gebruik je de dagelijkse lessituatie als leersituatie voor de leerling om zijn gedrag te ontwikkelen. Je verzorgt samen met de coach de TOPS-lessen en onderhoudt de contacten met het netwerk om de leerling heen.

Je bent hierin pro-actief en stemt af met het team. De trajecten van de leerlingen variëren van 6 weken tot een half jaar waarin er periodiek met alle betrokkenen (ouders, school, leerplicht, jeugdzorg etc.) wordt geëvalueerd. In deze gesprekken ben je als OOV-medewerker adviserend in het geven van een schooladvies, leidend in het voeren van het gesprek met de verschillende betrokkenen en sturend als de situatie daarom vraagt.

De opdracht is voor 0.8 -1.0 fte. De functie:

Als leerkracht/mentor geef je les en begeleid je jouw leerlingen bij hun schoolloopbaan. Ook onderhoud je contacten met ouders, scholen en instellingen en neem je deel aan diverse overleggen binnen en buiten de school.

Branche: Onderwijs
Dienstverband: Vast
Contract uren: 40
Salaris:

Mail je gegevens naar Monique Huizinga, m.huizinga@theschoolfactory.eu