Docent LB Engels

Voor onze opdracht gever is een innovatieve scholengroep voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de regio’s Nieuwe Waterweg Noord, Midden-Delfland en Westland. Onze opdracht gever staat voor goed onderwijs voor alle leerlingen, is ondernemend en ontwikkelt innovatieve onderwijsprojecten in samenwerking met de regio. Onze opdrachtgever telt 11 scholen met 7500 leerlingen en 800 medewerkers.

Docent LB Engels (m/v)

Tijdelijk dienstverband wegens ( langdurig) ziektevervanging
Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk in overleg
Werktijdfactor: 0,8 fte (21 lessen in de bovenbouw, leerjaar 3)

Onze opdrachtgever is een echte Vlaardingse school die met haar activiteiten midden in de Vlaardingse samenleving staat. Dat doen we door ongeveer 800 leerlingen een goede en veilige leeromgeving te bieden met veel kansen en uitdagingen waarbij we sociaal en maatschappelijk verantwoord handelen zoveel als mogelijk stimuleren en uitvoeren. We luisteren goed naar onze leerlingen om te bepalen welke lessen we aanbieden. De school biedt alle leerwegen van het vmbo aan met de mogelijkheid van Leerwegondersteuning (LWO). Met een breed vmbo-aanbod aan opleidingen we de lessen tot een uitdaging. Zo helpen we onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen en bereiden we hen voor op de vervolgopleiding en op een plaats in de maatschappij.

We zijn een christelijke en veilige school en zijn trots op onze duurzame leefomgeving!

Functiebeschrijving:
Wij zoeken een docent die binnen onze locatie een nadrukkelijke rol binnen de sectie Engels kan vervullen en het taalonderwijs bij en met onze vmbo leerlingen verder vorm kan gaan geven.

Taakomschrijving:
• Stuurt het leerproces aan en geeft een aanzet tot het leren leren;
• Speelt in op de leefwereld van leerlingen in het vmbo en begeleidt leerlingen met enkelvoudige ontwikkelingsproblemen;
• Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van studieplanners en de afstemming van lessen;
• Kan vanuit een eigen visie op het vak een inbreng geven aan het overleg binnen de vaksectie Engels en gestalte geven aan taalbeleid;
• Is op ervaren niveau actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en -didactische kennis en vaardigheden.

Branche: Onderwijs
Dienstverband: Tijdelijk
Contract uren: 40
Salaris:

Mail je gegevens naar Monique Huizinga, m.huizinga@theschoolfactory.eu