Docent Entree Opleiding

Docent Entree Opleiding

Het gaat om een VSO groep cluster 4.
Jongeren vanaf 15,5 jaar die nog in de gelegenheid worden gesteld om een Entree-opleiding / MBO 1 diploma te halen. Het gaat hier om een voorbereidende klas. We zoeken een stevige persoonlijkheid die denkt in kansen !

De locatie biedt twee trajecten aan: een leerwerktraject en een V-ROC / Entree traject (richting logistiek en handel) Binnen het leerwerktraject wordt praktijkgericht onderwijs gegeven aan jeugdigen met ernstige gedragsproblemen, die op korte termijn niet terug kunnen naar school of langdurig thuiszitten. Zij leren in leerwerkbedrijven competenties en vaardigheden die zij nodig hebben om door te stromen naar de arbeidsmarkt. Ook worden ze ondersteund bij het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding. Vanaf 15,5 jaar kunnen jeugdigen instromen in het leerwerktraject.

Jeugdigen binnen het V-ROC traject worden voorbereid op het behalen van een Entree diploma. Jeugdigen vanaf 15 jaar kunnen instromen in een V-ROC klas. Aan dit traject nemen jeugdigen deel met ernstige gedragsproblemen die nog onvoldoende beschikken over schoolse- en stage vaardigheden. Wel beschikken zij over voldoende motivatie en capaciteiten om uiteindelijk hun Entree diploma te behalen. De V-ROC klassen vormen een voorbereidend jaar om uiteindelijk door te stromen naar een Entree klas.

Binnen de V-ROC klassen wordt gekeken wat er nog nodig is om door te stromen naar de Entree klassen. Op de vaardigheden die nog nodig zijn wordt maatwerk geleverd. Indien een jeugdige over deze vaardigheden, kan hij of zij doorstromen naar de Entree klas. De minimale leeftijd voor deze klas is 16 jaar. De Entree klassen leiden op voor het Entree diploma. De examinering is een samenwerking tussen het MBO en de locatie. Daarnaast worden de jeugdigen binnen de Entree opleiding in de gelegenheid gesteld om hun VCA diploma te behalen. Het uitstroomprofiel van is arbeid. Dit kan op twee manieren: door het behalen van een Entreediploma of door direct uit te stromen naar arbeid.

Het multidisciplinaire team bestaat uit een gedragswetenschapper, schoolmaatschappelijk werker, intern begeleider, stage-coördinator, jobcoach, uitstroomcoördinator, mediator, bedrijfsleiders en docenten. Samen werken zij aan de zorg die jeugdigen nodig hebben om hun kans op onderwijs of werk te vergroten. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met het Ambulante Team waardoor het onder andere mogelijk is om Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT) te volgen.

Bij interesse ontvangen wij graag een korte motivatiebrief met CV per e-mail t.a.v. Marcy Sassen, m.sassen@theschoolfactory.eu Wanneer je niet beschikt over één van bovenstaande diploma's kan je sollicitatie niet in behandeling genomen worden. 'LET OP: om bij The School Factory te kunnen solliciteren moet je een geldig VOG voor het onderwijs kunnen overleggen.

En 'Werken binnen het speciaal onderwijs betekent werken met een kwetsbare groep jongeren.'

Branche: Onderwijs
Dienstverband: Vast
Contract uren: 40
Salaris:

Mail je gegevens naar Monique Huizinga, m.huizinga@theschoolfactory.eu