Bevlogen Leerkracht

Bevlogen Leerkracht

40 uur per week

Leerkracht Voortgezet speciaal onderwijs

De functie

Als Leerkracht vervul je een bijzondere rol.
Je stimuleert jongeren met complexe gedragsproblematiek en hun ouders/opvoeders om zelf de regie over hun leven te pakken. Dat vergt passie, flexibiliteit, lef en doorzettingsvermogen. Jij geeft talent een kans!
Je biedt de leerlingen houvast en structuur, zodat zij zich sociaal-emotioneel en moreel goed kunnen ontwikkelen.

Belangrijk voor onze doelgroep is dat je stevig in je schoenen staat en verbinding weet te maken. Lesgeven is je passie en dit straal je uit naar onze leerlingen, maar ook naar de ouders en je nieuwe collega's.
Daarnaast krijg je nog steeds kippenvel wanneer jouw jongeren kleine stapjes maken in de goede richting en probeer je voor hen die ene persoon te zijn die het verschil in hun leven kan maken.

Je geeft les aan een groep van ongeveer 10 leerlingen met complexe leer- en /of gedragsproblematiek. Het onderwijs wordt gegeven volgens de afspraken in het groepsplan en het ontwikkelingsperspectiefplan (OOP). In dit OPP worden de doelen samen met ouders/verzorgers en leerlingen afgestemd. In het werk word je begeleid door de schoolleider, de intern begeleider en de gedragswetenschapper van de school.

Je biedt houvast en structuur bij de keuzes die de leerlingen moeten maken, zodat zij zich sociaal-emotioneel en moreel kunnen ontwikkelen. Iedere leerling volgt een opleidng gericht op uitstroom naar het vervolg onderwijs.

Wie zoeken wij?
• Een bevlogen, enthousiaste professional in een veranderende

omgeving,
• In het bezit van het hbo diploma leerkracht basisonderwijs of 2e
graads bevoegdheid;
• Met affiniteit en ervaring met onze doelgroep;
• Communicatief vaardig;
• In staat te handelen bij conflictsituaties;
• Oplossend vermogen en slagvaardig;
• Integer;
• Verbindend.

Branche: Onderwijs
Dienstverband: Vast
Contract uren: 40
Salaris:

Mail je gegevens naar Monique Huizinga, m.huizinga@theschoolfactory.eu