Bevlogen leerkracht

Bevlogen Leerkracht
40 uur per week
Leerkracht Voortgezet speciaal onderwijs

De functie
Je geeft les aan een groep van ongeveer 10 leerlingen met complexe leer- en /of gedragsproblematiek. Het onderwijs wordt gegeven volgens de afspraken in het groepsplan en het ontwikkelingsperspectiefplan (OOP). In dit OPP worden de doelen samen met ouders/verzorgers en leerlingen afgestemd. In het werk word je begeleid door de schoolleider, de intern begeleider en de gedragswetenschapper van de school.

Lesgeven is je passie en dit straal je uit naar de leerlingen, maar ook de ouders en je collega’s. Je geeft les op een wijze die past binnen de onderwijskundige visie van de school. Je realiseert, op basis van kennis van de basisbehoeften en de ontwikkelingsprocessen van de leerlingen, een veilige leer- en werkomgeving.
Je biedt houvast en structuur bij de keuzes die de leerlingen moeten maken, zodat zij zich sociaal-emotioneel en moreel kunnen ontwikkelen. Iedere leerling volgt een opleidng gericht op uitstroom naar het vervolg onderwijs.

Wie zoeken wij?
• Een bevlogen, enthousiaste professional in een veranderende omgeving,
• In het bezit van het hbo diploma leerkracht basisonderwijs of 2e graads bevoegdheid;
• Met affiniteit en ervaring met onze doelgroep;
• Communicatief vaardig;
• In staat te handelen bij conflictsituaties;
• Oplossend vermogen en slagvaardig;
• Integer;
• Verbindend.
Je geeft les als AVO-docent in een Jeugdzorgplus setting. Een klas bestaat uit circa 10
leerlingen in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar.
Je taak bestaat uit AVO vakken verzorgen voor 1 tot meerdere klassen. Tevens ook leerkrachten ondersteunen door het overnemen van en assisteren bij lessen en taken, waaronder mentortaken.
Het onderwijs wordt gegeven volgens afspraken in het perspectiefplan. Naast het werken aan didactische doelen wordt in samenwerking met de leefgroep van de jongeren
ook aan pedagogische doelen gewerkt.
De lessen worden gegeven volgens het curriculum van het speciaal onderwijs, sommige jongeren werken met leerroutes die zijn afgestemd met de school
van herkomst.
We bereiden tevens jongeren voor op het MBO.
In het werk word je begeleid door de intern begeleider, de gedragswetenschapper en de schoolleider van de school.

Als Leerkracht vervul je een bijzondere rol
Je stimuleert jongeren met complexe gedragsproblematiek en hun ouders/opvoeders om zelf de regie over hun leven te pakken. Dat vergt passie, flexibiliteit, lef en doorzettingsvermogen. Jij geeft talent een kans!
Je biedt de leerlingen houvast en structuur, zodat zij zich sociaal-emotioneel en moreel goed kunnen ontwikkelen. Belangrijk voor onze doelgroep is dat je stevig in je schoenen staat en verbinding weet te maken. Lesgeven is je passie en dit straal je uit naar onze leerlingen, maar ook naar de ouders en je nieuwe collega's. Daarnaast krijg je nog steeds kippenvel wanneer jouw jongeren kleine stapjes maken in de goede richting en probeer je voor hen die ene persoon te zijn die het verschil in hun leven kan maken.

Wij zoeken jou!
• Want jij bent flexibel en staat stevig in je schoenen.
• Je bent enthousiast en hebt altijd een glimlach.
• Jij wilt iets betekenen voor onze bijzondere jongeren en biedt hen structuur en houvast.
• Je krijgt kippenvel van kleine stapjes in de goede richting.
• Lesgeven is jouw passie, jij maakt het verschil!
Naast een dosis motivatie ben je in het bezit van je lesbevoegdheid, kun je werken met verschillende didactische niveaus binnen je klas en kun je handelen bij conflictsituaties door oplossend vermogen.

Wij waarderen jouw inzet
• Naast een uitdagende, intensieve functie bij een dynamische organisatie kun je je volop bij ons ontwikkelen.
• Je krijgt diverse trainingen en inspirerende workshops.

Branche: Onderwijs
Dienstverband: Vast
Contract uren: 40
Salaris:

Mail je gegevens naar Monique Huizinga, m.huizinga@theschoolfactory.eu